Wiza do USA – najważniejsze formalności i koszty 

Wiza do USA – najważniejsze formalności i koszty 

Wiza do USA – najważniejsze formalności i koszty 

Obywatele Polski, by w jechać na teren Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, muszą posiadać ważną wizę w paszporcie. Proces wizowy wiąże się z dopełnieniem ważnych formalności. Rząd USA bardzo restrykcyjnie podchodzi do procedury i skrupulatnie dba o przestrzeganie nawet najmniejszego zapisu prawa. Jak zdobyć wizę do USA? Radzimy!

Etap początkowy – typ wizy do USA – koszty aplikacji wizowej

Staranie się o wizę do USA należy zacząć od określenia jej typu, który zależny jest od sytuacji, w której odbywa się podróż oraz związany jest z jej celem. Istnieje kilkanaście typów wiz nieimigracyjnych, uprawniających do wizyty w Stanach Zjednoczonych. Każdy typ związany jest z celem pobytu na terenie USA. Od typu wizy uzależniona jest również opłata za aplikację wizową, którą trzeba uiścić na samym początku procesu starania się o wizę. Numer płatności jest niezbędny do umówienia się z konsulem na rozmowę. 

Typy wiz nieimigracyjnych oraz opłaty aplikacyjne związane ze staraniem się o dany typ wizy do USA przedstawiają się następująco:

Typ wizy Szczegóły Opłata (USD)
B Służbowa/turystyczna $160
C-1 Tranzyt $160
D Członkowie załogi samolotu lub statku $160
E Inwestorzy i przedsiębiorcy $205
F Studenci (studia akademickie) $160
H Pracownicy tymczasowi/sezonowi i praktykanci $190
I Dziennikarze i przedstawiciele mediów $160
J Au-pairs, stażyści, wymiana naukowa/studencka, program „Praca i Podróże” $160
K Narzeczony/narzeczona obywatela USA $265
L Pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddziału firmy $190
M Studenci (studia zawodowe) $160
O Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach $190
P Sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi $190
Q Międzynarodowa wymiana kulturowa $190
R Pracownicy instytucji religijnych $190
T Ofiary handlu ludźmi $160
TN/TD Specjaliści z NAFTA $160
U Ofiary działalności przestępczej $160
Wniosek o wizę do USA

Do wypełnienia aplikacji wizowej oraz umówienia spotkania z konsulem wystarczy tylko komputer.
źródło: pixabay.com

Bardzo ważnym etapem jest poprawne wypełnienie wniosku wizowego. Wniosek o wizę nieimigracyjną do USA oznaczony jest symbolem DS-160 i jest dostępny na stronie Departamentu Stanu USA (https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx). Wypełnianie wniosku wizowego może sprawić problemy, dlatego też na dedykowanej stronie internetowej zamieszczono instrukcję jego wypełnienia (http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-ds160info.asp). Wiele osób korzysta z pomocy biur wypełniających odpłatnie tego typu aplikacje. Poprawność wypełnienia wniosku jest kluczowa w procesie aplikacyjnym. Wypełniony i przesłany formularz nie może być już edytowany.  Numer wypełnionego wniosku to drugi element konieczny do umówienia rozmowy z konsulem, dlatego też razem z numerem płatności, musi być zachowany. Po złożeniu formularza DS-160 generowany jest dokument .pdf potwierdzający wysłanie wniosku. 

Rozmowa z konsulem

Rozmowa z konsulem to ostatni etap w procesie uzyskiwania wizy do USA. Umówienie spotkania odbywa się poprzez zalogowanie w systemie wizowym (link: https://cgifederal.secure.force.com/?language=Polish&country=Poland). Po utworzeniu konta aplikujący otrzymuje dostęp do opcji umówienia rozmowy z konsulem. W tym celu wymagany jest: 

  • numer paszportu,
  • numer opłaty wizowej,
  • numer wniosku DS-169 (kod kreskowy),
  • oraz: podanie typu wizy, danych personalnych, osób towarzyszących (jeżeli takie są), wyznaczenie miejsca odbioru dokumentów, potwierdzenia numeru opłaty wizowej i w końcu wybrania daty i godziny spotkania.

System jest czytelny i z łatwością umożliwia umówienie rozmowy z konsulem. Na samo spotkanie należy przybyć dokładnie o wyznaczonej godzinie. Spotkania odbywają się, w zależności od wyboru, w Ambasadzie USA w Warszawie (Sekcja Konsularna, ul. Piękna 12) lub w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie (ul. Stolarska 9). 

Udając się na rozmowę z konsulem nie można zapomnieć o następujących dokumentach:

  • wydruk potwierdzenia daty umówionej rozmowy,
  • wydruk potwierdzenia złożenia formularza DS-160,
  • fotografię wykonaną według kryteriów wizowych (jeżeli nie zostało dołączone do formularza DS-160),
  • ważny paszport (data ważności minimym 6 miesięcy ponad planowany pobyt na terenie USA),
  • ewentualne wymagane dodatkowe dokumenty (w zależności od wymogów dotyczących danego typu wizy).

Brak dokumentów uniemożliwia uzyskanie wizy do USA. Na terenie Ambasady znajduje się fotobudka, która umożliwia wykonanie poprawnej fotografii koniecznej do wniosku wizowego, co jest dużym ułatwieniem dla aplikujących.

Przyznanie wizy do USA

Paszport z wydaną wizą można odebrać w wybranym biurze lub z korzystać z opcji dostarczenia go przez kuriera.
źródło: btth.pl

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wiza zostaje wydana i wklejona do paszportu. Paszport można odebrać w wyznaczonym punkcie, który został wybrany podczas umawiania spotkania z konsulem. Istnieje również opcja dostarczenia paszportu przesyłką kurierską po uiszczeniu opłaty w wysokości 24 złotych.

Podróż do USA – ważne informacje na temat wizy

Wiza jest dokumentem, który umożliwia wjazd na teren Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale ostateczna decyzja o tej możliwości podejmowana jest przez urzędnika imigracyjnego na lotnisku lub przejściu granicznym. Szczegółowe informacje na temat wizy do USA znajdują się na stronie: http://www.ustraveldocs.com. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *