Umowa pożyczkowa – jak powinna być skonstruowana?

Umowa pożyczkowa – jak powinna być skonstruowana?

Umowa pożyczkowa – jak powinna być skonstruowana?

Umowa pożyczkowa to dokument, w którym następuje tymczasowe przeniesienie określonej sumy pieniędzy na pożyczkobiorcę. Warunkiem głównym umowy jest zwrot zaciągniętej kwoty. Jak zatem powinna być skonstruowana umowa pożyczki i co taki dokument powinien zawierać? Odpowiedź znajduje się tym artykule.

Zawieranie umowy pożyczkowej

Umowa pożyczki powinna być sporządzana pisemnie i podpisana przez dwie strony, to jest pożyczkodawcę oraz pożyczkobiorcę. Zawarcie umowy daje stronom prawo do dochodzenia swoich roszczeń w przypadku sytuacji spornych. Umowy pożyczkowe to nieskomplikowane dokumenty, które w sposób jak najbardziej transparentny muszą określać wszystkie zasady pożyczania oraz zwrotu pieniędzy. Zapisy muszą także chronić interesy obu stron. 

Umowa pożyczki – konstrukcja i najważniejsze zapisy

Przed podpisaniem umowy pożyczki należy dokładnie przeanalizować jej warunki oraz ustalenia.
fot. pixabay.com

Konstruując umowę pożyczkową trzeba zadbać o każdy jej szczegół oraz stosowne zapisy zabezpieczające zarówno pożyczkodawcę, jak i pożyczkobiorcę. W umowie należy dokładnie wskazać datę i miejsce zawarcia oraz podpisania dokumentu. Precyzyjnie określić trzeba strony umowy podając szczegółowe dane, takie jak: imiona, nazwisko, numery dokumentów tożsamości, PESEL, numery NIP, czy numery wpisu do KRS (w przypadku przedsiębiorców). Dokładnie wskazać trzeba także role stron, a więc kto jest pożyczkodawcą, a kto pożyczkobiorcą. 

Kolejny ważny element umowy pożyczkowej, to określenie przedmiotu umowy. W przypadku pieniędzy, koniecznie wpisać należy precyzyjną kwotę, najlepiej w dwóch formach: cyfry arabskie oraz słownie. Ważna jest dokładna identyfikacja pożyczanej sumy pieniędzy. 

Dla obu stron bardzo ważne są warunki zwrotu pożyczki, które muszą zostać szczegółowo określone, w sposób, by nie budziły żadnej wątpliwości. To w tej części umowy wpisana być musi wartość oprocentowania pożyczonej kwoty. Wyraźnie ustalić trzeba sposób zwrotu, to jest czy kwota pożyczki ma zostać zwrócona w całości i jednorazowo, czy w ustalonych ratach. Jeżeli w ratach, koniecznie sprecyzować należy terminy oraz wysokość rat. Ustalić trzeba także, czy pożyczka może być zwrócona w innej walucie, niż została przyznana. 

Jak najbardziej dokładne określenie wszystkich warunków przyznania oraz zwrotu pożyczki pozwoli na uniknięcie powstania ewentualnych sporów. Zaciągając pożyczkę warto korzystać ze sprawdzonych firm pożyczkowych, jak na przykład spółka Vivus Finance, która cieszy się zadowoleniem klientów. Firma udziela pożyczek na jasnych zasadach w oparciu o klarowne umowy dbające o interesy obu stron. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *