Termin płatności na fakturze – nie daj się zaskoczyć!

Termin płatności na fakturze  – nie daj się zaskoczyć!

Termin płatności na fakturze – nie daj się zaskoczyć!

Nie za wszystkie towary i usługi płacimy natychmiast po ich odebraniu. Zwłaszcza kiedy prowadzimy własną działalność gospodarczą, chętnie rozliczamy się z naszymi kontrahentami na podstawie faktur z oznaczonym terminem płatności. Jeśli nie chcemy płacić niepotrzebnych odsetek lub narażać się na zwrot kosztów windykacji, lepiej dokładnie odczytajmy otrzymaną fakturę, a termin jej płatności odznaczmy w kalendarzu, żeby przypadkiem nam nie umknął.

Od dziś do 60 dni

Sprzedawca towarów i usług może dowolnie określić na fakturze termin płatności, jednak według obowiązujących przepisów nie powinien on przekraczać 60 dni. Przy krótkich terminach należy dodatkowo wziąć po uwagę czas na dostarczenie faktury. Czasem określenie płatności w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury może pokrywać się z czasem dostarczenia jej klientowi pocztą, a zatem spełnienie tego warunku może być w praktyce niemożliwe. Co ciekawe, określenie terminu płatności nie jest warunkiem koniecznym do tego, by faktura była wystawiona prawidłowo. Jednak w takim wypadku klient jest zobowiązany do zapłaty jedynie po otrzymaniu odrębnego wezwania.

Odsetki ustawowe i koszty windykacji

Wystawca faktury, który nie doczekał się płatności od klienta w ustalonym na fakturze terminie ma prawo żądać od niego dodatkowej zapłaty ustawowych odsetek. Ich wysokość jest obliczana według wskazanego przez ustawodawcę wzoru biorącego pod uwagę wysokość należności, liczbę dni zwłoki oraz aktualną wysokość stopy odsetek. Bywa, że wystawiający fakturę zmuszony jest do windykacji swoich należności we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy windykacyjnej. Wtedy płatnik musi się liczyć z pokryciem wszelkich kosztów tej windykacji. Czasem zatem lepiej zaciągnąć pożyczkę na pokrycie zaległych należności niż narażać się na dodatkowe koszty z nimi związane.

Źródło obrazka wyróżniającego: afaktury.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *