umowa o pożyczkę

Umowa pożyczkowa – jak powinna być skonstruowana?

Umowa pożyczkowa – jak powinna być skonstruowana?

Umowa pożyczkowa to dokument, w którym następuje tymczasowe przeniesienie określonej sumy pieniędzy na pożyczkobiorcę. Warunkiem głównym umowy jest zwrot zaciągniętej kwoty. Jak zatem powinna być skonstruowana umowa pożyczki i co taki dokument powinien zawierać? Odpowiedź znajduje się tym artykule. Zawieranie umowy pożyczkowej Umowa pożyczki powinna być sporządzana pisemnie i podpisana…

Pożyczać odpowiedzialnie – co to znaczy?

Pożyczać odpowiedzialnie – co to znaczy?

Zaciągnięcie pożyczki wiąże się z przyjęciem na siebie zobowiązań związanych głównie z jej terminową spłatą. Nie można mówić o odpowiedzialnym podejściu do spraw finansowych bez uświadomienia sobie własnej sytuacji i możliwości.