ile kosztuje prowizja

O prowizjach w bankach i agencjach

O prowizjach w bankach i agencjach

Najprostszą definicją prowizji jest określenie jej jako wynagrodzenia za pomoc w zawarciu transakcji. Owe wynagrodzenie może być wypłacone zarówno osobie fizycznej jak i instytucji pełniących rolę pośrednika między stronami zawierającymi transakcję. Wysokość prowizji zależy oczywiście od wartości transakcji i najczęściej wyliczana jest w stosunku do niej procentowo. Inne przepisy obowiązują…