gospodarka

Co najbardziej opłaca się produkować w Polsce?

Co najbardziej opłaca się produkować w Polsce?

Od kilku lat Polska gospodarka notuje wyraźny wzrost. Przeprowadzane każdego roku badania Głównego Urzędu Statystycznego jednoznacznie wskazują na zwiększanie się rentowności obrotu brutto na terenie kraju. Analizy GUS dostarczają cennych danych na temat, które z dziedzin gospodarki mają się najlepiej oraz jakie towary opłaca się produkować w Polsce. Potencjał gospodarczy…