co oznacza online offline

Pożyczki online nawet gdy jesteś offline

Pożyczki online nawet gdy jesteś offline

Terminem online zwykło się określać osoby lub urządzenia podłączone do sieci komunikacyjnych, takich jak internet lub sieć telefoniczna. Jego przeciwieństwem jest termin offline, który oznacza odłączenie od sieci. To odłączenie może być albo celowe (na przykład wtedy, gdy chcemy oszczędzić na pakiecie danych i wcześniej pobierzemy pliki z internetu, żeby…