Biuero informacji kredytowej

Jak sprawdzić BIK?

Jak sprawdzić BIK?

Odmowa udzielenia Ci kredytu lub pożyczki przez bank lub inną instytucję finansową może być podyktowana Twoją niechlubną historią w BIK. Choć nie jest to jedyne źródło informacji na temat zaciągniętych przez Ciebie zobowiązań finansowych i sposobu wywiązywania się z ich terminowej spłaty, to jednak często stanowi podstawę do stwierdzenia, czy…