bankowość elektroniczna

Bankowość elektroniczna – przeszłość i przyszłość

Bankowość elektroniczna – przeszłość i przyszłość

Niektórzy myślą, że możliwość korzystania z e-konta to wynalazek ostatnich lat. Tymczasem pierwsze zdalne operacje bankowe wykonywane były w Polsce już w 1990 roku, kiedy to pojawiły się pierwsze bankomaty na naszych ulicach. Z kolei powszechne użycie kart płatniczych nastąpiło w naszym kraju 3 lata później po wydaniu stosownego Zarządzenia…