banki spółdzielcze i komercyjne

Działalność bankowa w Polsce

Działalność bankowa w Polsce

Dane statystyczne wykazują, że na koniec 2013 było w Polsce zarejestrowanych 640 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność bankową. Znakomitą większość z nich, bo aż 571 stanowiły banki spółdzielcze, natomiast resztę tej liczby podzieliły między sobą banki komercyjne, których było 41 oraz oddziały instytucji kredytowych, których naliczono 28. Większość tych instytucji finansowych…