Odsetki- czym są i jak je obliczać?

Odsetki- czym są i jak je obliczać?

Odsetki- czym są i jak je obliczać?

Z odsetkami najczęściej mamy do czynienia w przypadku pożyczek i kredytów, kiedy to świadomie się na nie zgadzamy podpisując umowę z pożyczkodawcą lub kredytodawcą. Gorzej, gdy zdarzą nam się odsetki za zwłokę; stają się dla nas źródłem stresu i frustracji zwłaszcza wtedy, gdy nie wiemy jaka będzie ich ostateczna wysokość. Tymczasem, naliczanie odsetek odbywa się według ściśle określonych zasad, które regulują obowiązujące w naszym kraju przepisy.

Naliczanie odsetek, jak się odbywa?

Żeby zrozumieć mechanizm naliczania odsetek, przede wszystkim trzeba widzieć, że rozróżniamy dwa ich typy: odsetki ustawowe i odsetki umowne.

naliczanie odsetek

http://samodzielnawindykacja.pl/

Różne typy odsetek

W przypadku odsetek ustawowych ich wysokość ustalana jest przez Radę Ministrów w specjalnym rozporządzeniu. Natomiast wysokość odsetek umownych ustalana jest pomiędzy stronami zawartej umowy, z zastrzeżeniem kwoty odsetek maksymalnych opisanych w Kodeksie Cywilnym. Przy czym pamiętać należy, że wysokość odsetek maksymalnych ulegać może zmianie wraz ze zmianą stopy kredytu lombardowego NBP, którego jest czterokrotnością. (źródło: infor.pl). Decyzje Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu lub obniżeniu stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego wpłyną na obniżenie lub podwyższenie odsetek maksymalnych, jakie naliczane będą na podstawie zawartych umów lub innych czynności prawnych.

Reguły naliczania odsetek

Najczęściej mamy do czynienia z tak zwanymi odsetkami prostymi naliczanymi od kapitału proporcjonalnie do upływającego czasu okresu oprocentowania. Polskie banki stosują do wyliczania odsetek zarówno stopę stałą, jak i zmienną. Przy czym, stałe oprocentowanie częściej dotyczy kredytów konsumpcyjnych i pożyczek krótkoterminowych, natomiast oprocentowanie zmienne stosowane jest przy kredytach długoterminowych takich jak kredyty hipoteczne.

naliczanie odsetek umownych

http://ksiegowosc.infor.pl/

Wakacje od odsetek – czy są możliwe?

Jak więc widać, pożyczając pieniądze, zawsze musimy liczyć się z naliczonymi od kapitału odsetkami, które trzeba będzie zapłacić pożyczkodawcy lub kredytodawcy. Odsetki są zatem rodzajem „zapłaty”za pożyczone kwoty i są naliczane od wysokości tej kwoty. Aż trudno uwierzyć, żeby instytucja zajmująca się udzielaniem pożyczek, dobrowolnie zrezygnowała z tej „zapłaty”. Tymczasem Zaplo proponuje swoim klientom, tak zwane wakacje od odsetek. Jest to promocja szczególnego rodzaju. W jej trakcie pożyczkobiorcy mogą liczyć na zwrot odsetek, jeśli tylko terminowo spłacali raty. Trzeba się jednak spieszyć, bo czas promocji upływa już wkrótce. O szczegółowych warunkach, na jakich zrobić sobie można „wakacje od odsetek” poczytać można na oficjalnej stronie Zaplo.pl.

 

źródło obrazka wyróżniającego: http://biznes.interia.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *