O prowizjach w bankach i agencjach

O prowizjach w bankach i agencjach

O prowizjach w bankach i agencjach

Najprostszą definicją prowizji jest określenie jej jako wynagrodzenia za pomoc w zawarciu transakcji. Owe wynagrodzenie może być wypłacone zarówno osobie fizycznej jak i instytucji pełniących rolę pośrednika między stronami zawierającymi transakcję. Wysokość prowizji zależy oczywiście od wartości transakcji i najczęściej wyliczana jest w stosunku do niej procentowo. Inne przepisy obowiązują w przypadku prowizji bankowych, a inne w przypadku prowizji agencyjnych.

Wizja prowizji u Agenta

Liczni doradcy finansowi, konsultanci ubezpieczeniowi czy pośrednicy w obrocie nieruchomościami działają na naszym rynku na podstawie umów agencyjnych. Wszystkich ich do działania motywuje wizja prowizji za ilość i wysokość podpisanych transakcji z klientami. Często w umowach agencyjnych określa się wyłączność na grupę klientów docelowych lub teren geograficznie podległy agentowi. Wtedy przysługują mu prowizje od wszystkich umów zawartych z danymi klientami lub na danym terenie. Płatnikiem prowizji dla agenta jest zleceniodawca, czyli właściciel nieruchomości, która została zbyta (ale też często jej kupiec), właściciel Towarzystwa Ubezpieczeniowego, którego polisę właśnie sprzedano klientowi (ale też sam ubezpieczony) albo właściciel Funduszy Inwestycyjnych, na które pośrednik właśnie znalazł nabywców (ale też sam inwestor).

Tabele opłat i prowizji w Bankach

Z kolei sposób rozliczania prowizji bankowych regulowany jest przepisami prawa bankowego. Instytucje finansowe podległe tym przepisom muszą podawać do ogólnej wiadomości tabele opłat i prowizji. Klient będzie mógł z nich wyczytać kwoty do zapłaty w przypadku konkretnej czynności bankowej, którą równie dobrze może być udzielenie pożyczki, co sporządzenie oferty albo przygotowanie umowy. Od wysokości prowizji bankowych zależy rzeczywisty koszt usług, co widoczne jest we wskaźniku RRSO. Im droższa usługa, tym oczywiście ta prowizja jest wyższa. Niektóre instytucje finansowe rezygnują ze swoich prowizji, żeby uatrakcyjnić swoją ofertę nowym klientom. Tak właśnie jest w przypadku pierwszej pożyczki w VIVUS, przy pobieraniu której klient nie zapłaci żadnej prowizji i odda tyle, ile pożyczył.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *