Narady Rady Polityki Pieniężnej

Narady Rady Polityki Pieniężnej

Narady Rady Polityki Pieniężnej

Trudno o bardziej decyzyjny w sprawach finansowych organ w Naszym Państwie. Mowa tu o RPP, czyli Radzie Polityki Pieniężnej podejmującej kluczowe decyzje Narodowego Banku Polskiego. Od niej, de facto, zależy polityka pieniężna naszego kraju i w dużej mierze to, czy dobrze nam się wiedzie czy też nie, pod względem finansowym oczywiście. Czym dokładnie zajmuje się RPP?

Stabilna złotówka przede wszystkim

Głównym czynnikiem mogącym osłabić naszą walutę jest inflacja. Dlatego głownym zadaniem RPP będzie utrzymywanie jej na poziomie nie wyższym niż 2.5 procent, choć pewne, czasowe odchylenia o jeden punkt są nieuniknione.

Wzrost gospodarczy w planach

Oczywiście dbając o interesy naszego państwa RPP będzie podejmowała decyzje mające służyć rozwojowi naszej gospodarki, a tym samym bogaceniu się obywateli.

Sprawozdania do Sejmu

RPP zgłasza swoje założenia polityki pieniężnej Sejmowi, które zbiegają się z przedstawieniem przez Rząd projektu ustawy budżetowej. Następnie w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego musi złożyć w Sejmie sprawozdanie z wykonania tychże założeń.

Ustalanie stóp procentowych

Jako zwykli obywatele najczęściej przekonujemy się o działalności RPP dopiero w momencie zaciągania pożyczki lub kredytu. To od ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych zależeć będzie wysokość naszych rat.

Nadzór nad Narodowym Bankiem Polskim

RPP określa górna granicę zobowiązań NB wobec zagranicznych pożyczkodawców i kredytodawców, zatwierdza plan finansowy tej instytucji, a także przyjmuje roczne sprawozdanie z jej działalności

Na tym wcale nie kończy się długa lista zadań tego organu. Jest się nad czym naradzać w Radzie Polityki Pieniężnej, prawda?

Źródło obrazka: k.wnp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *