Mały ZUS od 2019 roku – jakie zmiany nas czekają?

Mały ZUS od 2019 roku – jakie zmiany nas czekają?

Mały ZUS od 2019 roku – jakie zmiany nas czekają?

Składki ZUS to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Wiele osób chcących rozpocząć własną działalność niejednokrotnie oddalają te plany w czasie właśnie przez ten aspekt. Rządowy plan wsparcia przedsiębiorców, który został przygotowany ma być dużym ułatwieniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dla polskich biznesmenów. Zmiany wchodzą w życie w styczniu 2019 roku. Co one przyniosą? Poniżej ważne informacje.

Nowe przepisy

Szczegółowe zapisy prawa dotyczące zmiany zawiera „Ustawa z 20 lipca 2018 roku o zmianie  niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę”. Nowe przepisy, które będą obowiązywały od 2019 roku to przede wszystkim uzależnienie składki ZUS od przychodu danej firmy. Wprowadzona zostanie ulga dla przedsiębiorców, których przechody nie są bardzo duże. Kwota, która będzie uprawniała przedsiębiorców do skorzystania z ulgi to trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Taki też wyznaczono limit. W roku 2018 minimalna kwota wynagrodzenia wynosi 2100 złotych brutto, zatem limitem na rok 2019 będzie kwota 63 000 złotych. 

Przedsiębiorcy notujący roczny przychód poniżej wyznaczonej kwoty limitu będą mogli przez trzy lata korzystać z małego ZUS-u, co pozwoli im na spore oszczędności. źródło: pixabay.com

Warto jeszcze dodać, że ulga dla przedsiębiorców obowiązuje przez okres trzech lat. W przypadku jeżeli firma zawsze notuje przychód poniżej wyznaczonego limitu, po skorzystaniu z ulgi przez trzy lata (36 miesięcy), kolejne dwa lata (24 miesiące), przedsiębiorca będzie musiał opłacać składki ZUS w normalnej wysokości. Po dwóch latach płacenia tych kwot, przez kolejne trzy lata, działalność gospodarcza znów może korzystać z ulgi. 

Ustawa wprowadza także pewne obostrzenia, w których wyznaczone zostały inne warunki korzystania z małego ZUS-u. Składki od przychodu staną się podstawą jedynie składek społecznych oraz na Fundusz Pracy, gdzie opłacanie składki zdrowotnej będzie odbywać się według zasad ogólnych. Jednakże to rozwiązanie wyklucza przedsiębiorców, którzy w poprzedzającym roku w formie karty podatkowej opłacili podatek dochodowy zryczałtowany. Mogą z niego natomiast skorzystać prowadzący firmy niekorzystający ze składek preferencyjnych oraz w przypadku ich firma była prowadzona w roku poprzednimi minimum sześćdziesiąt dni. Ważne jest także, by dany przedsiębiorca nie świadczył swoich usług pracodawcy, u którego był wcześniej zatrudniony. Pozostali przedsiębiorcy płacą składki ZUS na warunkach ogólnych. 

Zasady obliczania nowej składki

Działalność gospodarza, której przychód nie będzie większy od kwoty limitu, może skorzystać z ulgi. Obliczenie składki ZUS oraz jej przekazanie leży w obowiązkach samego przedsiębiorcy. Do uzyskania danej kwoty konieczne jest uzyskanie dwóch wartości. Pierwsza z nich to przeciętny miesięczny przychód firmy podzielony przez ilość dni prowadzenia działalności w poprzedzającym roku kalendarzowym, a następnie przemnożony przez trzydzieści dni. Druga wartość będzie wynikiem podzielenia wynagrodzenia średniego prognozowanego na dany rok kalendarzowy przez wynagrodzenie minimalne na styczeń danego roku, a następnie przemnożone przez wartość 0.24. Wynik pierwszy przemnożony przez wynik drugi da kwotę podstawy stawki ZUS. 

Działania te, choć problematyczne na początku, są tak naprawdę bardzo proste. W razie wątpliwości warto skontaktować się ze specjalistą. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *