Lokata czy konto oszczędnościowe?

Lokata czy konto oszczędnościowe?

Lokata czy konto oszczędnościowe?

Banki oferują wiele produktów umożliwiających oszczędzanie poprzez deponowanie środków. Najbardziej popularne są lokaty terminowe oraz konta oszczędnościowe. Który z tych dwóch produktów jest bardziej wydajny? 

Lokata – niezbędne informacje

Lokaty zawierane są na czas określony z danym bankiem. Może to być okres jednego lub więcej miesiąca, czy nawet kilku lat. Środki wpłacane są w momencie założenia lokaty. Wpłaty uzupełniające są niemożliwe. Zawieranie umowy na lokatę określa wysokość oprocentowania. Zwykle są to wartości w przedziale 3-4%, przy czym lokata zakładana na dłuższy okres posiada najczęściej bardziej korzystne warunki i już na etapie podpisywania umowy klient zna uzyskane zyski po upłynięciu okresu umowy. Wysokość oprocentowania może zależeć od okresu trwania lokaty oraz wpłacanej na lokaty kwoty. Warto pamiętać, że zerwanie lokaty przed końcem umowy przeważnie wiąże się z utratą naliczonych na korzyść klienta odsetek. Należy jednak dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i zwracać uwagę na takie fakty, jak na przykład wysokość oprocentowania przy odnowieniu lokaty, czy inne zapisy dotyczące funkcjonowania lokaty. 

Konto oszczędnościowe – niezbędne informacje

Lokata i konto oszczędnościowe to produkty bankowe umożliwiające oszczędzanie pieniędzy. Wybór pomiędzy nimi będzie zależny od indywidualnych potrzeb klienta.

Konto oszczędnościowe umożliwia regularne oszczędzanie, a wpłaty mogą być dokonywane każdego miesiąca. Wpływ nie jest ściśle określony, a więc nie ma kwoty minimalnej czy maksymalnej. Klient wpłaca więc sumę według własnego uznania. Konto oszczędnościowe zakładane jest na czas nieokreślony, a właściciel konta w każdej chwili może wypłacać zgromadzone na nim pieniądze, przy czym nie traci on żadnych odsetek. Jednakże istotnym faktem jest, że wypłaty mogą wiązać się z narzuconą przez bank prowizją. Oprocentowanie kont oszczędnościowych prowadzone jest według zmiennych stóp, a odsetki bank nalicza raz w miesiącu. Pewne banki oferują także konta, w których kapitalizacja odbywa się co kwartał lub nawet raz dziennie. Wpłaty na konto zwiększają kwotę naliczanych odsetek, natomiast analogicznie, przy wypłacie, kwota ta zostaje zmniejszona. 

Co wybrać?

Lokaty terminowe oraz konta oszczędnościowe są produktami bankowymi pomyślanymi w taki sposób, żeby zaspokajać potrzeby danego klienta. Wybór pomiędzy nimi będzie zatem zależny od danej osoby i jej wymagań. Jeżeli klient dysponuje wyższą kwotą, której nie będzie potrzebował przez dłuższy czas, warto wybrać wtedy lokatę terminową. W przypadku potrzeby stałego dostępu do środków oraz chęci lokowania mniejszych kwot w nieregularnych odstępach czasu, zdecydowanie lepszym wyborem będzie konto oszczędnościowe. Zarówno jeden, jak i drugi produkt posiada swoje wady i zalety. Indywidualne potrzeby klienta będą warunkowały ostateczny wybór. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *