Kto może otrzymać pożyczkę?

Kto może otrzymać pożyczkę?

Kto może otrzymać pożyczkę?

Mimo uproszczonych procedur i ułatwień na drodze do uzyskania pożyczek krótkoterminowych, nadal jest to oferta obwarowana pewnymi warunkami. Po wczytaniu się w reguły udzielania pożyczek zdamy sobie sprawę, że nie każdy może zostać pożyczkobiorcą. Najpierw trzeba spełnić wymagania stawiane przez polskie prawo lub samych pożyczkodawców. Sprawdźmy, jak wygląda to na przykładzie jednej z instytucji pozabankowych operujących na rynku polskim w sektorze pożyczek krótkoterminowych.

Dane przyszłego pożyczkobiorcy

Oczywiście pożyczkobiorca nie może pozostać anonimowy. Aby uzyskać pieniądze z pożyczki, najpierw musi podać komplet swoich danych osobowych, które następnie poddane zostaną weryfikacji.

wzór dowodu

http://trojmiasto.wyborcza.pl/

Obywatelstwo i miejsce zamieszkania

Warunkiem otrzymania pożyczki w Vivus jest posiadanie polskiego obywatelstwa, o którym świadczy nadany numer Pesel oraz wydany dowód tożsamości. Podanie imienia i nazwisko to absolutna konieczność, a adres będzie potrzebny do prowadzenia korespondencji oraz do kontaktów osobistych. Dodajmy, że miejsce zamieszkania również powinno być na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wiek i przysługujące prawa

W Vivus pożyczkę otrzymać mogą osoby pomiędzy dwudziestym a siedemdziesiątym ósmym rokiem życia. Kolejnym warunkiem jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; nie może ona być ograniczona jak w przypadku niektórych osób odbywających karę lub niepoczytalnych.

Warunki stawiane przez pożyczkodawcę

Oprócz standardowych wymogów dotyczących strony administracyjnej i prawnej, firmy udzielające pożyczek krótkoterminowych nakładają na potencjalnych pożyczkobiorców swoje własne warunki do spełnienia.

Założenie profilu

I tak w Vivus zanim wnioskowana kwota wpłynie na konto pożyczkobiorcy, będzie on musiał założyć profil na oficjalnej stronie firmy. Procedura zakładania profilu nie jest skomplikowana, jednak potrzebne będzie połączenie z internetem. Poza tym trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości, z którego dane zostaną wprowadzone w poszczególne okna dialogowe. Jeśli podczas rejestracji nastąpią jakieś trudności, zawsze można poprosić o pomoc w ich rozwiązaniu kontaktując się z konsultantem.

podpisanie umowy

http://krasnik.naszemiasto.pl

Ocena zdolności kredytowej

Pożyczkodawcy najczęściej sprawdzają zdolność kredytową swoich potencjalnych klientów. Choć istnieją też instytucje, które z tego rodzaju procedur rezygnują, Vivus nadal ją praktykuje, unikając w ten sposób zbędnych komplikacji ze strony niewypłacalnych klientów. Dostarczone przez klientów dane posłużą do weryfikacji zdolności kredytowej, a dane konta bankowego do przelania wnioskowanej kwoty.

Umowa pożyczki

W końcu, żeby otrzymać wnioskowaną kwotę niezbędne będzie podpisanie umowy pożyczki, w której określone zostaną dokładnie warunki, na jakich pożyczka jest udzielana oraz warunki i terminy jej spłaty. W przypadku pojawienia się kwestii spornych zapisy umowy pożyczki będą rozstrzygały o racji tej lub innej strony.

Sytuacja finansowa przyszłego pożyczkobiorcy

Oczywiście biorąc pożyczkę każdy pożyczkobiorca jest świadomy konieczności jej spłaty. W związku z tym musi zdawać sobie sprawę z własnej sytuacji finansowej i ponosić odpowiedzialność za terminową spłatę. Zobowiązanie finansowe wynikające z kolejnych rat pożyczki powinno być wliczone w domowy budżet i nie obciążać go zanadto. Należy pamiętać, że niespłacone zaległości pieniężne w Vivus uniemożliwiają wzięcie kolejnej pożyczki w tej firmie. Ta zasada powinna dotyczyć także zadłużenia w innych firmach pożyczkowych, dla dobra samego pożyczkobiorcy.

źródło obrazka wyróżniającego: 99volo.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *