Kary za przekroczenie terminu złożenia deklaracji PIT

Kary za przekroczenie terminu złożenia deklaracji PIT

Kary za przekroczenie terminu złożenia deklaracji PIT

Deklaracje podatkowe muszą być złożone w stosownym Urzędzie Skarbowym lub drogą elektroniczną w określonym terminie. Brak dostarczenia zeznania podatkowego w danym czasie związany jest z konsekwencjami, w tym poważnymi karami finansowymi. W przypadku niedotrzymania terminu jedynym wyjściem jest pismo wyjaśniające znane pod nazwą „czynny żal”. Więcej informacji na temat kar za przekroczenie terminu złożenia deklaracji PIT poniżej.

Terminy składania deklaracji PIT

Ostatni dzień roboczy kwietnia każdego roku to termin dostarczenia deklaracji podatkowych za rok ubiegły na formularzach takich, jak PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. W roku 2019 30 kwietnia przypada na wtorek – jest to więc ostateczny termin złożenia w urzędach wspomnianych formularzy. Wyjątkiem jest formularz PIT-28, który składany jest do końca stycznia. 

Konsekwencje spóźnienia w złożeniu PIT

W przypadku niedotrzymania terminów złożenia deklaracji podatkowej na formularzu PIT podatnik ściąga na siebie konsekwencje. Pierwszym z następstw może być wszczęcie postępowania skarbowego odnośnie zaistniałego wykroczenia lub nawet przestępstwa podatkowego. W tego rodzaju postępowaniu na podatnika nakładane są kary finansowe. 

Niezłożenie formularza PIT w wyznaczonym terminie skutkuje karami finansowymi.
fot. pixabay.com

Wykroczenie podatkowe występuje wtedy, gdy kwota długu wobec Urzędu Skarbowego nie przekracza pięciokrotnej wartości najniższej krajowej płacy. W takim wypadku postępowanie prowadzone jest przez sam US, a zatem to fiskus wyznacza karę za zwłokę. Wysokość kwoty mandatu za opóźnienie złożena PIT zwykle wynosi od jednej dziesiątej części po dwukrotność stawki obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. 

Przekroczenie minimalnej kwoty długu (pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia) traktowane jest jako przestępstwo podatkowe. Tego typu sprawy prowadzone są przez sądy. Grzywna w sprawach o przestępstwo podatkowe może wynieść nawet dwudziestokrotną wartość pensji minimalnej. 

Zwlekając z rozliczeniem PIT trzeba liczyć się także z odsetkami. Wysokość odsetek wynosi 8% lub 4% dla stawek obniżonych.

Rozliczenia PIT w 2019 roku – zmiany w rozliczaniu PIT-37 i PIT-38

Podatnicy rozliczający się wyłącznie na formularzach PIT-37 i PIT-38 od roku 2019 mogą korzystać ze sporego ułatwienia. W styczniu rząd uruchomił usługę twój e-PIT, która dostępna jest za pośrednictwem Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów. Rozliczenia na 2018 sporządzane są przez Krajową Administrację Podatkową. Dostępny PIT można bez problemu pobrać, edytować, dodawać ulgi, odliczenia itd. Możliwość nanoszenia zmian istnieje do ostatniego dnia terminu wyznaczonego do rozliczenia PIT, a zatem do 30 kwietnia. Nie ma konieczności ingerencji w przygotowany PIT. Brak jakiegokolwiek działania sprawia, że PIT jest automatycznie przesyłany do fiskusa, co dzieje się w wypadku braku działania lub braku złożenia formularza w innej formie. Rozwiązania dla PIT-37 oraz PIT-38 eliminują sytuację złożenia rozliczenia poza terminem, a więc także powstawanie konsekwencji za niedotrzymanie terminów. Tego typu wariant rozliczenia ma być wprowadzony również dla przedsiębiorców. Stać się to ma w roku 2020. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *