Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Planowane prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie zawsze idzie po myśli przedsiębiorcy. Zdarza się, że konieczne jest zawieszenie działalności gospodarczej. W dniu 30 kwietnia 2018 roku weszła w życie Konstytucja Biznesu, w której określone są warunki zawieszenia firmy. Działalność zawiesić można na czas określony, który nie może być krótszy niż 30 dni, lub nieokreślony. Jak zawiesić działalność gospodarczą? Ważne informacje poniżej.

Zwieszenie działalności gospodarczej krok po kroku

Złożenie wniosku o zawieszenie działalności jest bardzo proste. Sprawę tę można załatwić nie wychdząc z domu. źródło: pixabay.com

Żeby zawiesić działalność gospodarczą konieczne jest wypełnienie i złożenie wniosku CEIDG-1. Na podstawie tego wniosku dokonywany jest wpis informacji dotyczącej zawieszania działalności oraz wpis do ewidencji. Konieczne jest więc zaznaczenie rubryki oznaczonej numerami 01.3. Jeżeli zawieszenie dotyczy spółek cywilnych należy dodatkowo wypełnić załącznik oznaczony symbolami CEIDG-SC. Tak wypełnione wnioski i ewentualne załączniki przedsiębiorca złożyć musi w stosownym Urzędzie Gminy. Składając wniosek osobiście trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty. Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej przedstawić może także pełnomocnik przedsiębiorcy, co jednak wiąże się z pokryciem opłaty dotyczącej tego pełnomocnictwa (17 złotych), chyba że pełnomocnikiem jest najbliższa rodzina: żona, mąż, rodzice, dziadkowie, pełnoletnie dzieci lub wnuki. Dokumenty można również wysłać pocztą. Ten sposób wymaga jednak notarialnego poświadczenia podpisu wnioskującego, które to poświadczenie musi zostać dołączone do wniosku. Rozwijająca się technologia oraz cyfryzacja procesów, w tym urzędniczych, umożliwia również złożenie wniosku elektronicznie. W tym celu jest stosuje się zweryfikowany podpis elektroniczny wykorzystujący kwalifikowany certyfikat – takim narzędziem jest profil zaufany założony w systemie e-PUAP. 

W przypadku błędnego wypełnienia wniosku, przedsiębiorca będzie zobowiązany do wykonania korekty. O ewentualnych błędach wnioskodawca zostanie poinformowany przez system (w przypadku złożenia wniosku elektronicznie) lub przez stosowny urząd (w przypadku złożenia wniosku osobiście). 

Prawidłowo wypełniony wniosek zostaje przyjęty przez urząd. Stosowny organ ewidencyjny wydaje wtedy kopię wniosku, na którym naniesiona zostaje informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej z daną datą. Urząd Gminy w ciągu trzech dni od przyjęcia i zatwierdzenia wniosku musi przekazać niezbędne dane do właściwych jednostek, takich jak: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) czy urzędu statystycznego. 

Zawieszając działalność gospodarczą przedsiębiorca nie może świadczyć usług związanych z zawieszoną firmą, łącznie z uzyskiwaniem przychodu czy wykonywania pracy i świadczenia usług takich samych, jakie wchodziły w zakres zawieszonej działalności. Nie może się to odbywać na podstawie umów cywilnoprawnych ani pod żadnym innym pozorem. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *