Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

Każdorazowe działanie związane z wpisami do ksiąg wieczystych wiąże się z koniecznością uiszczania opłat. Wysokości opłat są ustandaryzowane. 

Księgi wieczyste – wpisy i inne czynności – opłaty

Opłaty za wpisy i inne czynności w księgach wieczystych prezentują się następująco:

Kwota 200 złotych uiszczana jest w następujących przypadkach:

  • wpis własności do księgi wieczystej, 
  • wpis użytkowania wieczystego,
  • wpis ograniczonego prawa rzeczowego,
  • wpis hipoteki na rzecz banku,
  • wpis prawa dożywocia,
  • wpis służebności drogi koniecznej.     

Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju czynności czy wpisu wykonywanego w księdze wieczystej.
źródło: pixabay.com

W przedziale pomiędzy 100 złotych a 200 złotych dokonuje się wpisu udziału w danej sprawie, jak na przykład wpisanie do ksiąg współwłaściciela danej nieruchomości. Konkretna kwota jest proporcjonalna do ilości udziału: jeżeli współwłaściciel posiada połowę nieruchomości kwota za wpis do księgi wieczystej równa jest 100 złotych; w przypadku posiadania trzech czwartych udziałów będzie to 150 złotych itd. Kwota 100 złotych jest kwotą minimalną w tego rodzaju wpisach.

Kwota 150 złotych uiszczana jest w wykonywaniu wpisu do księgi wieczystej, który określa własność, wieczyste użytkowanie albo spółdzielcze własnościowe prawo do danej nieruchomości poprzez dziedziczenie, spadku lub zniesienia współwłasności. Ta sama kwota uiszczana jest w wykonywaniu wpisu nowego współwłaściciela do ksiąg (na podstawie zniesienia współwłasności) oraz w procesie wpisywania kolejnych spadkobierców na podstawie jednego postanowienia (do 10 spadkobierców pobierana jest jedna opłata 150 złotych). 

Opłata w wysokości 150 złotych pobierana jest również w wykonywaniu wpisów do księgi wieczystej poprzez nabycie praw do nieruchomości w wyniku podziału majątku między małżonkami. Te czynności to: wpis własności, wieczystego użytkowania, prawa własnościowego do lokalu. Podobnie (należy uiścić opłatę 150 złotych) przy wpisywaniu do księgi wieczystej właściciela nieruchomości rolnej, o powierzchni nie przekraczającej 5 hektarów.

150 złotych kosztuje również wykonanie czynności dotyczących praw osobistych, roszczeń oraz zmian ograniczonych treści praw rzeczowych (właściciel nieruchomości rolnej, wpis właściciela nieruchomości po podziale majątku i rozwodzie, wpisy umów najmu w dziale III ksiąg wieczystych).

Założenie księgi wieczystej to koszt 60 złotych, jednakże trzeba liczyć się z opłatami za każdy kolejny wpis. Kwota 60 złotych pobierana jest także w szeregu innych czynności i wykonywaniu wpisów do ksiąg wieczystych i są to:

  • wpis dotyczący odłączenia całości lub części nieruchomości,
  • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej,
  • wpisanie sprostowań oraz niezgodności na temat stanu prawnego;
  • wykonanie każdego innego wpisu dotyczącego nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *