Działalność bankowa w Polsce

Działalność bankowa w Polsce

Działalność bankowa w Polsce

Dane statystyczne wykazują, że na koniec 2013 było w Polsce zarejestrowanych 640 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność bankową. Znakomitą większość z nich, bo aż 571 stanowiły banki spółdzielcze, natomiast resztę tej liczby podzieliły między sobą banki komercyjne, których było 41 oraz oddziały instytucji kredytowych, których naliczono 28. Większość tych instytucji finansowych posiadała udział kapitału zagranicznego i była przez niego kontrolowana. Czym różni się działalność poszczególnych typów podmiotów bankowych?

Banki spółdzielcze w naszym kraju

Najprościej rzecz ujmując banki spółdzielcze są spółdzielniami, które prowadzą działalność bankową. Nie należy ich mylić ze SKOK-ami, czyli spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, które są spółdzielniami ale nie są bankami w rozumieniu polskiego prawa bankowego. Banki spółdzielcze traktują osiąganie zysku jako sposób realizacji celów swoich członków, zrzeszonych w niej dobrowolnie i określających te cele samodzielnie.

Banki komercyjne zgodne z prawem bankowym

Banki komercyjne również podlegają w Polsce prawu bankowemu, jednak ich usługi kwalifikowane są jako czynności bankowe. Najczęściej ich działalność posiada specjalizację, jedne z nich mogą zajmować się głownie gromadzeniem środków pieniężnych, inne udzielaniem pożyczek i kredytów, a jeszcze inne dokonywaniem rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Priorytetem banków komercyjnych jest osiąganie zysku.

Instytucje kredytowe rodem z Unii

Aby Instytucja Kredytowa mogła funkcjonować na polskim rynku musi pochodzić z jednego z krajów UE. Jej działalność polega na przyjmowaniu depozytów i funduszy od klientów oraz udzielaniu im kredytów lub wydawaniu pieniądza elektronicznego. Działają na podstawie zezwolenia polskich władz nadzorczych w sektorze bankowym.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *