Dorabianie do emerytury – jak to robić?

Dorabianie do emerytury – jak to robić?

Dorabianie do emerytury – jak to robić?

Emerytura powinna być czasem odpoczynku, co nie jest jednoznaczne z zupełną rezygnacją z jakiejkolwiek aktywności, w tym zawodowej. Kontynuowanie pracy po przejściu na emeryturę jest możliwe. Wielu emerytów decyduje się na podejmowanie pracy w okresie emerytalnym z dwóch względów. Pierwszym z nich jest potrzeba aktywności zawodowej, drugim jest zbyt niskie świadczenie emerytalne. Emeryt będący w dobrym stanie zdrowia oraz posiadający zapał i chęć do dalszej pracy, może ją kontynuować. Bardzo często osoby na emeryturze zmieniają warunki pracy w zakładzie, w którym dotychczas pracowały, na przykład na mniejszy wymiar etatu, lub zatrudniają się w zupełnie innym miejscu. Praca na emeryturze to dla wielu bardzo ważny element życia, dlatego warto ją kontynuować, szczególnie w przypadku, kiedy świadczenie emerytalne jest niewystarczające. 

Praca na emeryturze a przepisy prawne

Emeryci podejmują pracę albo z potrzeby utrzymania aktywności zawodowej, albo z powodu konieczności dorobienia do niskiej emerytury. źródło: pixabay.com

Dorabianie podczas emerytury określają przepisy prawa. Bardzo ważne jest, że praca w trakcie emerytury nie powoduje utraty świadczeń, dlatego też wielu emerytów decyduje się na jej podejmowanie. Warto jednak wiedzieć, że ustanowione są pewne limity, które mogą zmniejszać wysokość świadczenia, a w przypadku bardzo dużego dochodu z tytułu świadczenia pracy na emeryturze, można nawet utracić świadczenie emerytalne. Prawo to odnosi się jednak tylko do tych osób, które podejmują pracę będąc na emeryturze przed wiekiem ustawowym, który dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Po przekroczeniu wieku emerytalnego, przepisy te nie mają mocy dla tych osób. Wynagrodzenie jakie emeryt może uzyskać za pracę nie tracąc przy tym świadczeń uzależnione jest od średniego miesięcznego wynagrodzenia, to jest tych stawek, które na podstawie badań rynku publikuje Główny Urząd Statystyczny. Gdy wynagrodzenie emeryta przekracza siedemdziesiąt procent średniej miesięcznej stawki, wtedy też dany emeryt może mieć ograniczone prawo do wypłacanego świadczenia emerytalnego. Natomiast kiedy stawka wynagrodzenia wynosi sto trzydzieści lub więcej procent stawki miesięcznej, prawo do uzyskiwania emerytury zostaje zawieszone. 

Istotna jest również sprawa dotycząca ubezpieczeń społecznych. Podejmowanie pracy przez emerytów objętych limitami zarobków nie obejmuje obowiązkowych składek na ubezpieczenie standardowo zawieranych w umowach, co oznacza, że umowy o prace na czas określony lub nieokreślony z emerytem będą, w przypadku przekroczenia granic procentowych, powodowały ograniczenie lub zawieszenie wypłacanych świadczeń emerytalnych. W przypadku umów cywilnoprawnych nieobjętych obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, limity nie będą obowiazywać, co umożliwia emerytowi dorobienie do emerytury bez ryzyka utraty świadczeń. 

Emerytów bardzo cenią i chętnie zatrudniają pracodawcy. Zyskują oni wtedy doświadczonego pracownika oraz obniżają koszty pracy z uwagi na brak konieczności opłacania składek ubezpieczenia społecznego. Składki ubezpieczeniowe regulowane są przez świadczenie emerytalne, dzięki czemu emeryt korzysta z wszystkich przysługujących mu dzięki ubezpieczeniu przywilejów, w tym opieki zdrowotnej. 

Niska emerytura to często kłopot, a czasami zdarzają się sytuację, kiedy potrzebna jest szybka gotówka. Wtedy też warto skorzystać z pożyczek internetowych. Pozabankowe pożyczki na raty to skuteczny sposób uzyskania potrzebnych środków pieniężnych. Uzyskanie takiej pożyczki jest bardzo łatwe i nie wymaga skomplikowanych operacji. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *