Dofinansowanie działalności gospodarczej – co musisz wiedzieć?

Dofinansowanie działalności gospodarczej – co musisz wiedzieć?

Dofinansowanie działalności gospodarczej – co musisz wiedzieć?

Otwieranie własnej działalności gospodarczej często wymaga dodatkowych nakładów finansowych w realizacji konkretnego pomysłu na biznes. Z pomocą przychodzą specjalne programy umożliwiające pozyskanie dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dofinansowanie mogą uzyskać także firmy istniejące na rynku – wtedy są to dotacje na rozwój przedsiębiorstwa. Co warto wiedzieć na temat programów finansowych wspomagających przedsiębiorców? Cenne informacje na temat dofinansowań znajdują się poniżej.

Pomoc dla przedsiębiorców – dofinansowania unijne

Dofinansowania dla przedsiębiorców to środki finansowe pochodzące z Funduszy Europejskich. Dotacje te są bezzwrotne, jednakże w ich uzyskaniu konieczne jest spełnienie wielu warunków. Ważne jest także wywiązanie się z postanowień umowy o przyznanie dotacji. W przypadku niedopełnienia ustaleń, środki będą musiały zostać zwrócone wraz z odsetkami. Na otwarcie nowej działalności przedsiębiorca może uzyskać kwotę w wysokości nawet 40 000 złotych.

Uzyskanie dofinansowania jest bardzo proste. Wystarczy spełnić kilka warunków i przygotować odpowiednią dokumentację wraz z wnioskami.
źródło: pixabay.com

Planując podjąć starania o dofinansowanie działalności warto skorzystać z informacji zapewnianych przez Powiatowe oraz Wojewódzkie Urzędy pracy. Szczegółowych informacji udziela także Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich poprze stronę internetową funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Dotacje na rozpoczęcie działalności przysługują osobom bezrobotnym, które zarejestrowane są w Urzędzie Pracy i to właśnie przez właściwy miejscu zameldowania bezrobotnego Urząd Pracy odbywa się procedura uzyskiwania funduszy. 

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności przysługuje następujacym kategoriom osób:

  • bezrobotni, który ukończyli 20 rok życia,
  • bezrobotni i nieuczący się, którzy nie ukończyli 30 lat,
  • osoby, które ukończyły 45 lat,
  • bezrobotne kobiety,
  • osoby posiadające niskie wykształcenie,
  • trwale bezrobotni, 
  • osoby niepełnosprawne. 

Ważny jest proces profilowana, w którym to bezrobotny musi uzyskać II profil. W celu uzyskania dofinansowania konieczne jest przygotowanie szczegółowego biznesplanu oraz dokumentacji, na którą składają się wnioski oraz kalkulacje kosztów działalności, a także wykaz rzeczy niezbędnych do prowadzenia działalności. We wniosku zawrzeć trzeba opis idei planowanej działalności gospodarczej wraz z przydzieleniem do konkretnej branży oraz lokalizację firmy. Ważna jest także analiza rynku i ewentualnej konkurencji, która musi być zawarta we wniosku. Pełną dokumentację składa się w Urzędzie Pracy. Po przyznaniu środków należy pełną przyznaną kwotę przeznaczyć na wydatki wykazane w biznesplanie, który znalazł się we wniosku. Brak rozdysponowania kwoty powoduje konieczność jej zwrotu. 

Dotacje wspierające rozwój firmy

Dofinansowanie z projektów unijnych może być również przyznane wnioskodawcom na rozwój istniejących firm. Dotacje przyznawane są na podstawie wniosków, których wypełnienie nie sprawia większych problemów. W przypadku wątpliwości warto korzystać z doradców oraz personelu obsługującego fundusze unijne. Specjaliści dostępni są w każdym Urzędzie Pracy. Istnieją również zewnętrzne firmy doradcze. Dobrze jednak dokładnie przestudiować warunki współpracy, żeby nie narazić się na niepotrzebne koszty. 
Fundusze unijne skutecznie wspierają rozwój młodych przedsiębiorców, dlatego warto korzystać z możliwości jakie one oferują. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *