Darowizna – zasady, formalności, niezbędne informacje

Darowizna – zasady, formalności, niezbędne informacje

Darowizna – zasady, formalności, niezbędne informacje

Każdy lubi być obdarowywany. W wielu przypadkach należy jednak pamiętać o zobowiązaniach formalnych, jakie należy wypełnić. Zobowiązania te odnoszą się do uregulowania podatku od wartości darowizny. Istnieją także przypadki całkowitego zwolnienia z podatku. W tym artykule znajdują się niezbędne informacje dotyczące przekazania darowizny.

Umowa darowizny – co powinno się w niej znaleźć?

Dokument przekazania dóbr, zwany umową darowizny, musi zawierać następujące elementy:

 • Imiona i nazwiska darczyńcy oraz obdarowywanego wraz z numerami seryjnymi dokumentów tożsamości oraz określeniem stopnia pokrewieństwa;
 • Informacje o sposobie przekazania darowizny, to jest: informacja o nieodpłatnym przekazaniu darowizny, oświadczenie o przyjęciu darowizny oraz datę przekazania darowizny;
 • Zapis odnoszący się do Kodeksu cywilnego dotyczący rozstrzygania sporów dotyczących przekazywanej darowizny;
 • Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu darowizny wraz z oświadczeniem darczyńcy o posiadaniu pełnego prawa własności nad przekazywanym dobrem;
 • Określenie wartości przekazywanego dobra;
 • Podpisy obu stron – darczyńcy oraz obdarowywanego.

Grupy podatkowe

Darowizna nie zawsze objęta jest obowiązkiem podatkowym. Osoby wchodzące w grupę 0 są zwolnione z podatku. Wystarczy jedynie zgłosić otrzymane dobra. Image by mohamed Hassan from Pixabay

W przypadku darowizn obowiązują trzy grupy podatkowe:

 1. Grupa 1 – należą do niej: małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, zięć, synowa, teściowie. Tę grupę obowiązuje kwota wolna od podatku w wysokości 9637 zł.
 2. Grupa 2 – należą do niej: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych. Tę grupę obowiązuje kwota wolna od podatku w wysokości 7276 zł.
 3. Grupa 3 – są to pozostałe osoby, które nie znajdują się w żadnej z grup. Tę grupę obowiązuje kwota wolna od podatku w wysokości 4902 zł.

Zwolnienie od podatku od darowizn – grupa 0

W grupie 1 wyróżnić można także grupę 0, do której należą: małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha. Zwolnienie od podatku można w tym wypadku uzyskać za każdym razem. Wystarczy jedynie powiadomić o darowiźnie urząd skarbowy składając formularz SD-Z2. Dokument musi być przedstawiony w ciągu 6 miesięcy od otrzymania darowizny. W przypadku przekazania darowizny w formie aktu notarialnego, obowiązek zgłoszenia przenoszony jest na notariusza. 

Terminy zgłaszania darowizn

Uzyskanie darowizny wiąże się z przestrzeganiem trzech ważnych terminów:

 • W ciągu 6 miesięcy zgłosić należy darowiznę w grupie 0, by być zwolnionym od podatku (formularz SD-Z2);
 • W ciągu 1 miesiąca zgłosić należy każdą inną darowiznę w pozostałych grupach (formularz SD-3);
 • W ciągu 14 dni należy uiścić podatek od darowizny (termin ten liczony jest od momentu dostarczenia przez urząd skarbowy decyzji).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *