Co trzeba wiedzieć o umowach cywilnoprawnych?

Co trzeba wiedzieć o umowach cywilnoprawnych?

Co trzeba wiedzieć o umowach cywilnoprawnych?

Czy nam się to podoba czy nie, umowy cywilnoprawne stanowią spory odsetek umów na rynku pracy. Pracodawcy, którym zależy na wykonaniu pewnych zadań, a nie chcą zatrudniać pracowników na etat powierzają pracę osobom fizycznym za pomocą takich właśnie umów cywilnoprawnych.

Umowy cywilnoprawne, a umowa o pracę

Pracownik zatrudniony na etat lub choćby na jego część zyskuje dużo więcej praw wynikających z kodeksu pracy, natomiast osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej jest tych praw pozbawiana, ponieważ podstawą prawną przy ich sporządzaniu jest kodeks cywilny, a nie kodeks pracy. Najważniejsze różnice wynikające z innej podstawy prawnej to:

  • świadczący pracę z tytułu umowy cywilnoprawnej ma większą swobodę w podejmowaniu działań, może odmówić wykonania poleceń bez naruszania obowiązków pracownika wynikających z umowy o pracę,
  • dopuszcza się podzlecanie pracy w przypadku umów cywilnoprawnych,
  • w umowie cywilnoprawnej nie ma konieczności określania miejsca i czasu pracy, najważniejsze jest określenie zadania do wykonania,
  • osoba pracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej nie ma opłacanych wszystkich składek ubezpieczenia społecznego i nie przysługuje jej urlop pracowniczy.

    umowa cywilnoprawna

    lexplay.pl

Rodzaje umów cywilnoprawnych

Najpopularniejszymi umowami cywilnoprawnymi na naszym rynku pracy są: umową zlecenie i umowa o dzieło. W ich treści oraz wykonaniu istnieją zasadnicze zmiany, przyjrzyjmy się im pokrótce:

Umowa zlecenie

Zleceniodawca określa zakres pracy do wykonania, jej termin oraz wynagrodzenie, jakie za nią zostanie wypłacone. Sposób rozliczania umowy zlecenia zależy od tego, czy jest to jedyne źródło dochodu zleceniobiorcy, czy też jest to jego dodatkowe źródło dochodu, bo na przykład jest już gdzieś zatrudniony na umowę o pracę. W tym pierwszym przypadku zaistnieje konieczność odprowadzania za niego składek ubezpieczenia społecznego, objęcia go ubezpieczeniem zdrowotnym oraz naliczenia zaliczek na podatek przez zleceniodawcę. Zleceniodawca nie jest za to zobowiązany do udzielania urlopu, odpłatności w razie choroby, ani żadnych dodatkowych świadczeń, takich jak odprawy.

Umowa o dzieło

O ile umowa zlecenie jest umową starannego działania, o tyle umowa o dzieło jest umową rezultatu. Tutaj liczy się „dzieło” czyli produkt końcowy wykonanej pracy. Owo dzieło musi mieć charakter przynajmniej częściowo materialny i być wyraźnie określone w umowie. W zapisach umowy umieszcza się także wynagrodzenie za wykonane dzieło oraz termin jego realizacji. Osoba wykonująca pracę na postawie umowy o dzieło nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym, chyba że jest ona jednocześnie pracownikiem pracodawcy, wtedy zasady rozliczania umowy o dzieło są inne.

umowa cywilnoprawna

s3.egospodarka.pl

Jakie zmiany w umowach cywilnoprawnych od 2017 r?

Jak dotąd umowy cywilnoprawne cechowała duża swoboda sporządzania ich treści. W zawiązku z tym wartość wykonywanej pracy była niejednokrotnie zaniżana, a osoba wykonująca pracę zmuszona była do przyjmowania ofert poniżej płacy minimalnej obowiązującej na rynku pracy. Od 1 stycznia 2017 roku osoby pracujące w ramach umowy zlecenie zaczynają podlegać nowej ustawie, w myśl której obowiązywać będzie minimalna stawka godzinowa. Zatem zleceniobiorca będzie mógł żądać stawki nie niższej niż gwarantowane minimum za każdą godzinę wykonywania zlecenia. Najprawdopodobniej wymagało to będzie prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz dokładniejszych zapisów w samej umowie zlecenie. Nowe regulacje dotyczyć mają zarówno osób fizycznych jak i osób prowadzących działalność gospodarczą, które podejmować się będą zleceń. Jak w praktyce będzie wyglądało wprowadzenie w życie nowych przepisów o płacy minimalnej na podstawie umów cywilnoprawnych dowiemy się zapewne z licznych oficjalnych publikacji w najbliższym czasie. Śledźmy je zatem uważnie.

 

źródło obrazka wyróżniającego: kariera.pracuj.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *