Co to jest inflacja? Jaki ma wpływ na pożyczki?

Co to jest inflacja? Jaki ma wpływ na pożyczki?

Co to jest inflacja? Jaki ma wpływ na pożyczki?

Inflacja oznacza spadek siły nabywczej pieniądza krajowego i jest efektem procesów wzrostu poziomu cen w gospodarce. Zmniejszająca się wartość waluty ma ogromny wpływ na rynek pieniężny, w tym na pożyczki i kredyty.

Zaciąganie pożyczek i kredytów a inflacja

Koszt spłaty kredytu czy pożyczki jest uzależniony od wartości pieniądza, dlatego inflacja ma bardzo duży wpływ na te kwoty, szczególnie przy zaciąganiu zobowiązań długoterminowych. źródło: pixabay.com

Każda osoba zaciągająca pożyczkę lub kredyt liczy na jak najniższe oprocentowanie, co w konsekwencji warunkuje kwotę ostatecznej spłaty zadłużenia. Na tę kwotę składa się jeszcze wartość prowizji oraz innych opłat. Przy pożyczkach na krótki okres sprawa jest dość jasna, gdyż kwoty spłaty są dość stałe i nie ulegają zmianom. Inaczej wygląda to przy pożyczkach długoterminowych lub kredytach. Wydłużony okres trwania zadłużenia może powodować zmiany w wysokości rat spłaty, gdyż zarówno banki, jak i kredytobiorcy nie mogą przewidzieć jaka sytuacja finansowa w kraju czy na kontynencie będzie miała miejsce za kilka czy kilkadziesiąt lat. Bezpośredni wpływ na koszty pożyczek i kredytów ma właśnie wartość pieniądza, gdzie inflacja – spadek jego wartości – zwiększa kwoty spłat. 

Wpływ inflacji na stopy procentowe

Stopa procentowa to nic innego jak oprocentowanie pożyczki czy kredytu. Każde zaciągnięcie długu wiąże się z kosztami – przy pożyczkach obliczana zostaje procentowo kwota będąca kosztem za skorzystanie z danej oferty kredytowej. Stopy procentowe ustalają banki centralne które to wartości uzależnione są od relacji pomiędzy bankami centralnymi a komercyjnymi. Bank centralny, kontrolując stopy procentowe, ma władzę regulowania sytuacji rynkowej pieniądza. Zwiększona ilość pieniądza może pobudzać gospodarkę i powodować niskie ceny kredytów, ale granica jest bardzo cienka, gdyż im więcej pieniędzy, tym również większe niebezpieczeństwo inflacji. Inflacja natomiast powoduje zmiany stóp procentowych, które kształtują WIBOR – Warsaw Interbank Offered Rate, co w wolnym tłumaczeniu oznacza warszawską stopę procentową oferowana przez banki udzielające pożyczek i kredytów. WIBOR to także stawka, która określa kwoty wymiany pieniężnej pomiędzy bankami. Wspomniane banki centralne walczą z inflacją, co w sytuacjach większego ryzyka powoduje podniesienie stóp procentowych, a to ma wpływ na stawkę WIBOR. Analogicznie, wzrost WIBOR powoduje wzrost kosztów kredytowych. 

Niska inflacja – dobre warunki

Kredytobiorcom zależy więc żeby wartość pieniądza nie malała (inflacja), a nawet żeby wzrastała (deflacja). Wtedy też bardzo łatwo można uzyskać kredyt czy pożyczkę, której koszty będą bardzo rozsądne i stałe. Stabilność wartości pieniądza lub jej wzrost sprawia, że oprocentowanie pożyczek jest niskie oraz można bardzo łatwo je uzyskać. Natomiast najbezpieczniejszą opcją zadłużenia są pożyczki krótkoterminowe, których zasady i klarowność zapewniają stałe kwoty spłaty zadłużenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *